Promocja Regionu Chojnickiego

Sprawozdanie z działalności Zarządu
Promocji Regionu Chojnickiego Sp z o. o. za rok 2021


1. Prace z firmą Inpero nad wymianą stron promocja, turystyka, gospodarka-dostosowanie stron do wymogów dostępności cyfrowej stron.

2. Aktualizacja danych na stronach: www.promocja-chojnice.pl, www.turystyka-chojnice.pl

3. Archiwizacja dokumentacji elektronicznej i papierowej.

4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, szkołami i przedsiębiorcami etc. pośrednictwo w przekazaniu sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego, w organizacji różnego rodzaju imprez, przedsięwzięć, konkursów itp. Spółka pełni funkcję doradczą oraz wspiera innych przez przekazywanie materiałów promocyjnych.
5. Wydanie kalendarza powiatowego na 2022 rok. Wspólnie z panem Michałem Szyszką, który wykonał niezwykłe zdjęcia atrakcyjnych miejsc z terenu powiatu chojnickiego, wydano wyjątkowy kalendarz na rok 2022.
6. Przygotowania do realizacji Dokonań Roku 2020 -2021.
7. Uczestnictwo rozmowach dotyczących realizacji inwestycji – Fosa Miejska.
8. Zakup i sprzedaż materiałów promocyjnych, książek, map, informatorów, przewodników. Realizacja i zakup pamiątek z napisem Chojnice (kubków, notesów, długopisów, zakładek, toreb) oraz zakup figurki tur ze sztucznej żywicy, jako pamiątki z regionu - również sprzedaż wysyłkowa oraz zakup w celach promocyjnych.
9. Realizacja projektów:
- zakupu koszulek dla uczestników XV Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej;
- organizacja usługi przewodnickiej dla Tatrzańskiej Izby Gospodarczej;
- współpraca ze Szkołą Polską z Nowego Yorku;
- publikacji w Magazynie Gospodarczym „Fakty”;
- przekazanie materiałów na wystawę w muzeum Prus Zachodnich w miejscowości Warendorf w Niemczech;
- przygotowanie upominku o tematyce kolejowej – na zakończenie projektu kolejowego.

10. Prace nad projektami:
- podkładek korkowych o charakterze regionalnym;
- realizacją album Chojnice i okolice oraz filmu promocyjnego;
- dodruku I tomu wydawnictwa „Chojnice na Starych Fotografiach” Jacka Kleiny;
- współpracy z Chojnickim Towarzystwem Polsko-Francuskim - rozmowy z panią Joanną Świątek, ilustratorką książki „Mała Polska Księżniczka” autorstwa Anne Marie Wiśniewski;
- działania mające na celu odnowienie tablicy z planem Charzyków;
- przygotowania do IX Konarzyńskiego Festiwalu Kabaretowego KFOKA.

11. Współpraca przy dystrybucji przyrodniczych gier terenowych przygotowanych przez Zaborski Park Krajobrazowy.
12. Współpraca przy dystrybucji gry „Paszport do natury” przygotowanej przez Stowarzyszenie ”Charzy...”
13. Współpraca ze stowarzyszeniem Chojnicki Alarm dla Klimatu przy realizacji konkursu na Eko-Posesję powiatu chojnickiego.
14. Realizacja Street View – Kaszubska Marszruta, część trasy czerwonej.
15. Wymiana tablic informacyjnych na terenie Chojnic z planem miasta i mapą Kaszubskiej Marszruty. 
16. Przeprowadzenie audytu szlaków Kaszubskiej Marszruty we współpracy ze Stowarzyszeniem Cyklista.
17. Promocja miasta Chojnice podczas turnieju Dumni z Pomorza.
18. Współorganizacja Jarmarku Ekoturystycznego „Czym Chata Bogata”.
19. Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata, który w tym roku odbył się bez przemarszu w Chojnicach, koncerty odbyły się w sali Chojnickiego Centrum Kultury. 
20. Współorganizacja akcji „Mikołaju podaj dalej” 
21. Współorganizacja kolacji dla potrzebujących. Jak w latach ubiegłych w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej przygotowano kolację wigilijną dla najbiedniejszych chojniczan: ciepłe posiłki, napoje, ciasto. Przybyłe osoby otrzymały także pakiety z artykułami spożywczymi, a dzieci słodycze z Chojnickiego Banku Żywności - w tym roku w formie wydawania posiłku na zewnątrz.
22. Organizacja koncertów Kameralnej Orkiestry Akordeonowej.
23. Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej promującej szczepienie się przeciw COVID-19.
24. Organizacja koncertu Magda Steczkowska – Kolędowo.
25. Organizacja XIII Jarmarku Bożonarodzeniowego.
26. Instalacja internetowego licznika klientów, czujnika obecności z buzzerem.
27. Sprzedaż biletów na koncert zespołu „Raz, Dwa, Trzy”, Eleni, Zalewski, „Podziemia z jazzem”
28. Dodruk książki Ziemia Chojnicka na Starej Widokówce.
29. Pomoc przy organizacji Eventu Planeta Energii.
30. Uczestnictwo w Powiatowym Święcie Niepodległości oraz uroczystościach w Krojantach – prowadzenie.
31. Patronat nad koncertem „Kawiarenki Piosenki Polskiej”
32. Sprzedaż biletów wstępu do Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.
33. Prowadzenie usług wynajmu barierek ochronnych.
34. Obsługa turystów w zakresie informacji turystycznej. Przez cały rok Promocja Regionu Chojnickiego udziela w biurze na Starym Rynku informacji turystycznej, w formie telefonicznej, wysyłkowej i bezpośrednio na miejscu. 
35. Wydruk ulotek i informatorów. Spółka na bieżąco aktualizuje i drukuje informacje o bazie noclegowej powiatu chojnickiego, bazie gastronomicznej, o atrakcjach powiatu, turystyce aktywnej, szlakach turystycznych, w tym o „Kaszubskiej Marszrucie”. Wydrukowano uaktualnione, darmowe mapki tzw. z zaznaczonymi wszelkimi informacjami turystycznymi o mieście Chojnice.  
36. Wspieranie twórczości lokalnych twórców, rękodzielników przez promocje ich wyrobów. 
37. Przygotowywanie i udzielanie informacji o imprezach w regionie.
38. Wsparcie dla akcji „Aleks walczy z SMA”.
39. Przygotowanie i złożenie dokumentacji pomocowej dla firmy w ramach Tarczy Antykryzysowej w zakresie: zwolnienia ze składek ZUS, pożyczka z Powiatowego Urzędu Pracy, refundacja kosztów wynagrodzeń, subwencja.
40. Współpraca z samorządami w dziedzinie turystyki, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej.