Promocja Regionu Chojnickiego

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI
Promocja Regionu Chojnickiego
za rok 2004


 

Spółka „Promocja Regionu Chojnickiego" w roku 2004 funkcjonowała zgodnie z zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników programem działania. W roku 2004 szczególnie wzmożoną działalnością spółki była działalność wydawnicza. Miała ona na celu stworzenie nowych atrakcyjnych i skuteczniejszych narzędzi promocji Ziemi Chojnickiej, nie tylko na lokalnym rynku, ale również w innych zakątkach Polski , a także poza jej granicami. Materiały promocyjne są rozprowadzane w rożny sposób: samorządy rozpowszechniają je osobiście poprzez swoich włodarzy , podczas pobytu delegacji innych samorządów, potencjalnym inwestorom, stowarzyszeniom, instytucjom, osobom prywatnym, etc., a także podczas wyjazdów zagranicznych samorządowców. Spółka kolportuje materiały wśród księgarń na lokalnym rynku, przekazuje je punktom informacji turystycznej w powiecie, jak również w innych regionach Polski :Gdyni, Gdańsku, Warszawie, w biliotekach szkolnych i miejskich. Materiały rozsyłane są również do bibliotek w innych miejscowościach: w Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Krakowie, Wejherowie, i innych. Znajdują się one również w Gdańskim Związku Pracodawców, czy punktach informacji gospodarczej w Gdańsku - firma „Inwestor", czy Agencji Rozwoju Pomorza. Są też dostarczane do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, czy Urzędu Marszałkowskiego, gdzie są dalej rozprowadzane, przez te instytucje. Spółka ściśle współpracuje z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną. Foldery, ulotki, informacje znajdują się także na najważniejszych targach polskich i zagranicznych. Są też kolportowane za granicę przy współpracy z wydziałami integracji europejskiej, a także z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, etc.

Program działania na rok 2004 zakładał realizację następujących wydawnictw:


- przewodnik „Powiat Chojnicki" (wspólnie z Wydawnictwem „Region")-ukazał się pod koniec sierpnia 2004 roku- ostateczny tytuł „Ziemia Chojnicka i Zaborska" ( jest to pierwsze tego typu opracowanie, w którym zawarte są zarówno informacje o atrakcjach turystycznych, szlakach oraz wszystkie inne użyteczne dla turystów informacje- 3.000 złotych
- Katalog Gospodarczy Regionu Chojnickiego- gotowa jest już internetowa wersja tego katalogu. Pojawiła się ona w marcu 2004 roku i zawiera bazę firm (otwartą) powiatu chojnickiego - koszt 3.782 złote. Katalog gospodarczy ukazał się na początku roku 2005 , zawiera on oferty inwestycyjne samorządów, spis firm, z podziałem na branże, wizytówki największych firm powiatu chojnickiego oraz prezentacje spółek miasta Chojnice. Wysoka jakość edytorska przyczyni się z pewnością do skuteczniejszej promocji gospodarczej regionu.
- Plan miasta i okolic Chojnic- wydany w kwietniu z Wydawnictwem Remedium-pierwszy tego typu plan miasta ( pokazane są na nim nieruchomości) Dwie wersje: składana oraz planszowa
Opracowywana jest wersja elektroniczna planu miasta, która ukarze się na stronach internetowych miasta i promocji. Wersja elektroniczna wykorzystywana jest już przez Wydział Gospodarki Przestrzenią Urzędu Miejskiego Chojnice.
- Folder „Region Chojnicki"- wydany w maju- ukazujący atrakcje turystyczne, imprezy i osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu w powiecie chojnickim- koszt 14.000 złotych (przygotowana jest wersja w języku angielskim do druku w 2005) - koszt przygotowania 1.500 zł
- Książka „Bitwa pod Chojnicami..."- wydana w listopadzie 2004 -pierwsza z cyklu książek wydanych przez PRCH oraz Urząd Miejski i ChTPN, prezentujących historię regionu- koszt 3.000 zł Jest to materiał pokonferencyjny pn. „Bitwa pod Chojnicami 18 IX 1454r. w tradycji historycznej i regionalnej", przedsięwzięcie to było okazją do poznania historii Chojnic oraz przybliżyło chojniczanom średniowieczne zwyczaje rycerskie .
- Wydanie albumowe „Województwo Pomorskie'' - wydane w maju- sześciojęzyczne - koszt- 3.500 zł , pozycja doskonała edytorsko i wspaniałe narzędzie promocji skierowane do bardziej wyrafinowanego odbiorcy.
- Prezentacja multimedialna „Region Chojnicki 2004"- wydana w lipcu- pierwsza pełna prezentacja powiatu chojnickiego zawierająca historię regionu, inwestycje, gospodarkę, społeczeństwo, kulturę, sport oraz adresy najważniejszych instytucji w powiecie. Wydanie w dwóch wersjach językowych- polskim i angielskim- koszt 18.800 złotych + 2.745 złotych. Prezentacja ta jest nowoczesnym narzędziem promocji , doskonałą wizytówką regionu i przydatną bazą adresową.
- Folder „Bory Tucholskie"- wspólny z PROT i LOT „BORY TUCHOLSKIE"- spółka „Promocja Regionu Chojnickiego" przygotowała część dotyczącą powiatu chojnickiego oraz koordynowała wydanie całościowe. Przepiękny folder, przykuwający uwagę potencjalnych turystów i źródło informacji o dwóch powiatach chojnickim i tucholskim, co jest rzadkością na rynku wydawniczym.
- Zestaw widokówek „Chojnice w starej fotografii"- wydany w czerwcu- wspólna z „Gazetą Pomorską" prezentacja ciekawych miejsc znajdujących się w Chojnicach ( kolekcja na kartach oraz artykuły w wydaniu regionalnym) - koszt 3.500 zł
- Kartki pocztowe, ulotki, plakaty oraz herby powiatu i gmin- wydane w czerwcu i lipcu- koszt 2.000 zł złotych
- Współpraca przy wydaniu folderu „Miasto i Gmina Chojnice", wspomogliśmy Urząd Miejski , posiadaną bazą teleadresową.
- Mapka województwo pomorskie- wydana w czerwcu- teksty oraz zdjęcia zawarte w publikacji opracowane przez PRCH- koszt 1.500 zł Wydawnictwo to jest kolportowane w całej Polsce, przez firmę „BIK" z Piły, przez co stanowi ważny materiał promocyjny powiatu chojnickiego.
- kalendarz powiatowy- wydanie w grudniu - kolejna edycja kalendarza ( w tym roku fotografia w sepii)
- wydanie prezentacji „Dokonania Roku 2004"- przygotowanie na uroczystość w CHDK - styczeń-koszt 900 złotych
- plany miasta na tablicach informacyjnych współpraca z firmą „Pomoże"- wydanie w czerwcu- pierwsza tablica w Chojnicach przy ulicy Młodzieżowej ( obok blaszaka), w przyszłym roku w Charzykowach
- wydanie albumu „Powiat Chojnicki"- jedyne tego rodzaju wydawnictwo albumowe, ok. 90 stronicowe z przepięknymi zdjęciami z miasta Chojnice, gminy Chojnice, gminy Brusy, gminy Czersk, gminy Konarzyny, Parku Narodowego „Bory Tucholskie", Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Album ten został bardzo wysoko oceniony przez czytelników. Był on długo oczekiwaną tego typu pozycją na rynku.
- prezentacja „Dokonania 2004 roku"- grudzień- pierwsza tego typu prezentacja pokazująca dorobek samorządów powiatu chojnickiego w mijającym roku, dodatkowo prezentacja firm i życzenia świąteczne- nakład 5 tysięcy egzemplarzy, koszt 15.000 złotych
- współpraca z portalem współtworzenie strony internetowej piękne miasta
- utworzenie strony  gospodarka.chojnice.pl
- reklamy w mediach prasowych „ Gazeta Wyborcza" , „Dziennik Bałtycki", Panorama Miast Polskich, Wydawnictwo Światowego Forum Mediów Polonijnych
- stworzenie statuetki tura, znaczków , plakietek , ozdobnych teczek dla powiatu chojnickiego, związanych z festiwalem folkloru , dożynkami wojewódzkimi


Spółka „Promocja Regionu Chojnickiego" zgodnie z programem działania w roku 2004 organizowała lub współorganizowała następujące imprezy:


- Dokonania Roku 2003- podsumowanie roku w dziedzinie gospodarki, kultury, sportu i inicjatywy społecznej. W ramach tego wydarzenia miał miejsce występ Opery Kameralnej z Łodzi 14.01.04. Na tę uroczystość nagrano prezentację multimedialną dot. dokonań
- Turniej Piłki Nożnej Drużyn Samorządowych 13-14.03.04 - po raz pierwszy zorganizowano edycję trwającą dwa dni. Wystąpiły drużyny z dwóch województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.
- Organizacja z Fundacją Ekologiczną Ziemi Chojnickiej Seminarium „Partnerstwo dla rozwoju lokalnego"
- Organizacja szkolenia dla kandydatów na członków zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego- styczeń i luty 2004r.
- Współorganizacja uroczystości otwarcia Domu Pogrzebowego w Chojnicach - 11.03.04
- Współorganizacja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego- Eliminacje Rejonowe w Chojnicach - 25-27.03.04
- Współorganizacja Powiatowego Przeglądu Teatrów w Chojnicach - 23-25.04.04
- Organizacja pobytu dziennikarzy przebywających na gdańskich targach- „Study-Tour" na terenie powiatu chojnickiego
- Współorganizacja Turnieju Halowego Drużyn „SALOS"
- Organizacja Konferencji „Gospodarka w powiecie Chojnickim"- 20. 04.04
- Organizacja Konferencji „Sport w powiecie Chojnickim" -13.03.04
- Organizacja Imprezy „Strong Man w Chojnicach" na cele Hospicjum - 4.04.04.
- Współorganizacja Powiatowej Konferencji „Regionalny Program Operacyjny" -5.04.04
- Współorganizacja turnieju piłki nożnej drużyn Straży Miejskiej
- Organizacja imprez majowych Chojnicka Euromajówka- 1-3 .05.04
- Organizacja Festynu Europejskiego - koncert Back Up, Alibi -3.05.04
- Współorganizacja uroczystego otwarcia Parku Zabaw- 3.05.04
- Współorganizacja Europejskiej Wiosny Muzycznej - 7.05.04
- Współorganizacja Święta Roweru-30.05.04
- Współorganizacja Forum dla Zdrowia, koncert Kulki i Gadanensies-20.06.04
- Przygotowanie pobytu delegacji z partnerskiego miasta Mozyr
- Współorganizacja nadania certyfikatu ISO Przedsiębiorstwu EKOMEL -4.06.04
- Przygotowanie pobytu uczestników Konferencji Euroregionu Bałtyk w Chojnicach- 4-6.06.04
- Współorganizacja pobytu delegacji przedsiębiorców z Obwodu Kaliningradzkiego na terenie powiatu chojnickiego (wspólnie z Izbą Gospodarczą)
- Turniej Miast „Olimpiada Sportów Piwnych"
- Współoprganizacja koncertu HIP HOP 2004 z udziałem największych gwiazd polskiego hip hopu: Mezo, Ascetoholix, Sistars, Jeden Osiem L- 9 lipca w Chojnicach
- Koncert zespołu Liverpool w Charzykowach - 23.07.04
- Współorganizacja Festiwalu Folkloru- 27.07.04
- Organizacja Święta Powiatu Chojnickiego w Konarzynach z udziałem Andrzeja Rosiewicza, zespołów „Alibi" i „Taddys Band" oraz pokazem pirotechnicznym- 8.08.04
- Współorganizacja koncertu Ania Dąbrowska, Myslowitz - 21 .08.04
- Współorganizacja Wyborów Miss Lata
- Współorganizacja festynu Pożegnanie Lata z Parkiem Wodnym - 28.08.04
- Współorganizacja uroczystości „Szarży pod Krojantami"- 5.09.04
- Współorganizacja Dożynek Samorządowo-Diecezjalnych -11.09.04
- Współorganizacja Tygodnia Mobilności -16-22.09.04
- Współorganizacja Chojnickiego Filmobrania 22-26.09.04
- Organizacja Konferencji oraz festynu Bitwy Pod Chojnicami 19.09.04
- Organizacja pobytu dziennikarzy - Światowe Forum Mediów Polonijnych 12.09.04

Inne działania:

- uczestnictwo w targach TT Warsow - 23.04-24.04.04
- uczestnictwo w targach Poznańskich- Międzynarodowe Forum Gospodarcze , 14.06-ciekawa inicjatywa samorządów Starogardu Gdańskiego, Malborka, Tczewa i Chojnic oraz Specjalnej Pomorskiej Strefy Ekonomicznej wspólnego stoiska na targach p.n. „Tereny inwestycyjne przy drodze krajowej 22"
- uczestnictwo w targach Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych w Poznaniu 16.06.04
- uczestnictwo w targach Turystycznych Tour Salon w Poznaniu ,
- uczestnictwo w wyjeździe do Warszawy „Przejrzysta Gmina"
- wyjazd do Korsunia
- współpraca w pracach naukowych z biurem ABRYS , tworzenie strategii rozwoju powiatu
- współorganizacja inauguracji roku akademickiego Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej „Pomerania"
- prace nad programem : Internetowy System Informacji Turystycznej , aktualizowanie bazy danych oraz promocja walorów turystycznych regionu chojnickiego
- współuczestnictwo ze Stowarzyszeniem „Sworacy" w programie „Leonardo"
- współpraca z wydawnictwem PASCAL w tworzeniu przewodnika turystycznego
- współorganizacja konkursów dla szkół powiatu chojnickiego popularyzujących wartości kulturowe, krajoznawcze i gospodarcze : konkurs Wiedzy o Chojnicach SP Nr 3, nr 2, Nr 7 , Sp Nr 5, Nr 8,Szkoła Katolicka, SP Nieżychowice, Ogorzeliny, Swornegacie, LO oraz inicjatyw: PCK, Cyklisty, Klubu „Kolejarz" , ChKŻ, Futsal, Towarzystwa Przyjaciół Muzeum, DKF Cisza, Szpitala Specjalistycznego i wielu innych instytucji, stowarzyszeń, organizacji,.
- sprzedaż biletów na imprezy organizowane przez inne jednostki
- rozpowszechnianie wydawnictw regionalnych (turystycznych i gospodarczych)
- sprzedaż materiałów promocyjnych
- dalsza praca nad projektem „Kaszubski Pierścień"
- stworzenie odrębnej bazy podmiotów turystycznych i atrakcji na stronie: www.promocja.chojnice.pl
- współpraca z Gdańskim Związkiem Pracodawców , rozpowszechnianie informacji gospodarczych
- wydanie kartek świątecznych


Organizując powyższe przedsięwzięcia, lub współorganizując je, spółka Promocja Regionu Chojnickiego działała w sposób możliwie najefektywniejszy, w oparciu o stan zatrudnienia i możliwości jakimi dysponowała. Wśród imprez organizowanych cyklicznie, w roku 2004 pojawiły się również nowe, takie jak: Dożynki Diecezjalne, Bitwa pod Chojnicami, Chojnicka Euromajówka, Światowe Forum Mediów Polonijnych. Warto również zauważyć działania w płaszczyźnie gospodarczej: organizację konferencji, utworzenie internetowej bazy firm, wydanie katalogu gospodarczego, czy efektywniejszą współpracę z Izbą Przemysłowo-Handlową, a także uczestnictwo w targach gospodarczych : Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych w Poznaniu. Bardzo ważnym przedsięwzięciem w dziedzinie turystyki była praca nad Internetowym Systemem Informacji Turystycznej, który jest obecnie najbardziej aktualną i kompletną bazą informacji turystycznej powiatu chojnickiego. W roku 2004 wzrosła też aktywność spółki na arenie międzynarodowej, zawarto nowe kontakty gospodarcze , które w przyszłości na pewno zaowocują ściślejszą współpracą.