Promocja Regionu Chojnickiego

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI
Promocja Regionu Chojnickiego
za rok 2005
Spółka „Promocja Regionu Chojnickiego” w roku 2005 funkcjonowała zgodnie z zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników programem działania. W roku 2005 szczególnie wzmożoną działalnością spółki była działalność: wydawnicza; działalność związana z organizacją imprez oraz z realizacją nowych stron internetowych www.promocja.chojnice.pl, www..turystyka.chojnice.pl, Spółka w roku 2005 stworzyła nowe atrakcyjne i skuteczniejsze narzędzia promocji Ziemi Chojnickiej, nie tylko na lokalnym rynku, ale również w innych zakątkach Polski , a także poza jej granicami.

Program działania na rok 2005 zakładał realizację następujących wydawnictw:

- Album „Powiat Chojnicki” (wspólnie z Wydawnictwem „Unigraf”)-ukazał się 88 stronicowy, dwujęzyczny album ze zdjęciami najatrakcyjniejszych miejsc powiatu chojnickiego – 11.100 zł
- Katalog Gospodarczy Regionu Chojnickiego- ukazał się na początku roku 2005 , 96- stronicowa publikacja zawierająca oferty inwestycyjne samorządów, spis firm, z podziałem na branże, wizytówki największych firm powiatu chojnickiego oraz prezentacje spółek miasta Chojnice. Wysoka jakość edytorska przyczyniła się z pewnością do skuteczniejszej promocji gospodarczej regionu -14.030 zł
- Plan miasta i powiatu Chojnickiego- wydany z Wydawnictwem „Remedium”- szczegółowy plan miasta ( pokazane są na nim nieruchomości) na jednej stronie , na odwrocie znajduje się mapa powiatu chojnickiego. Zrealizowano dwie wersje: składaną oraz planszową. Koszt wydania pokryli reklamodawcy.
- Zestaw widokówek „Chojnice w starej fotografii”- wydany z „Gazetą Pomorską” prezentacja ciekawych fotografii, nawiązujących do historii powiatu chojnickiego
( kolekcja na kartach oraz artykuły w wydaniu regionalnym)- 3.172zł
- Prezentacja multimedialna „Wydarzenia roku 2004” – insertowana w „Gazecie Pomorskiej” – 13.420 zł
- Folder „Ziemia Chojnicka”- wraz z wydawnictwem „Flesz” wydano informator turystyczny z wszelkimi informacjami dotyczącymi bazy turystycznej, noclegów, gastronomii, szlaków turystycznych Ziemi Chojnickiej – sfinansowano z wpłat reklamodawców.
- Prezentacja mulimedialna „Chojnice na Weekend” – realizacja płyty z pełną informacją turystyczną, zawierającej filmy promujące atrakcje turystyczne powiatu chojnickiego wraz z bazą danych o noclegach, bazą gastronomiczną etc. insertowanej w „Dzienniku Łódzkim” 7.696,98 zł
- Folderek: Międzynarodowy Turniej Szachowy – druk folderu reklamującego turniej organizowany przez UKS Ósemkę 546,56
- Mapa „Powiatu Chojnickiego” – wydana wraz z Dziennikiem Bałtyckim insertowana w tej gazecie
- Folderek „Gmina Chojnice”- w języku niemieckim o atrakcjach inwestycyjnych gminy 1220zł
- Realizacja albumu „Powiat Chojnicki wczoraj i dziś” – z wydawnictwem „Unigraf” prace nad realizacją nowego albumu – wydanie przewidziane na maj 2006
- Współfinansowanie wydawnictwa „Prasa chojnicka wczoraj i dziś” -100zł
- Kartki świąteczne – wydanie kart pocztowych o tematyce regionalnej -488zł
- Kalendarz 2006- wydanie w grudniu – kolejna edycja kalendarza powiatowego ( w tym roku fotografia kolorowa wraz z elementami promocyjnymi imprez powiatowych) płatne w 2006 roku- 7930zł
- Plan Charzyków – tablica z planem Charzyków usytuowana w centrum wsi, zrealizowana z opłat reklamodawców
- Fotoramka „Chojnice zapraszają” – pamiątka z elementem regionalnym - 732 zł
- „Turoń” – na wzór krakowskiego lajkonika zrealizowano symbol miasta Chojnice – tura -1200 zł
- Koszulki promujące „Powiat Chojnicki” – zrealizowano je głównie na Zlot Kaszubów w Łebie - 3.727,10
- Statuetka św. Jana Chrzciciela – zrealizowano pamiątkę patrona Chojnic w ramach Jarmarku Świętojańskiego-1098 zł
- Statuetka Tura – pamiątka - symbol Chojnic- tur -829,60
- Torby pamiątkowe lniane – z nadrukiem „Jarmark Świętojański”-610 zł
- Plakietka dożynkowa – pamiątka z Dożynek Powiatowych z Konarzyn- 1037 zł
- Naklejki z herbami miasta i gminy Chojnice -542,90
- reklamy w mediach prasowych „ Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Bałtycki”, „Czas Chojnic”, „ Życie Chojnic” , „Gazeta Pomorska”,
- realizacja stron internetowych www.promocja.chojnice.pl, www.turystyka.chojnice.pl- 6344 zł-przygotowanie nowych stron internetowych przyczyniło się do doskonałej promocji regionu i wzrostu dostępności do informacji turystycznej i gospodarczej. W czasie sezonu turystycznego, co wynika z obliczeń portalu internetowego R-net odwiedziło stronę około 30 tys. osób.

Spółka „Promocja Regionu Chojnickiego” zgodnie z programem działania w roku 2005 organizowała lub współorganizowała następujące imprezy:

- Dokonania Roku 2004- podsumowanie roku w dziedzinie gospodarki, kultury, sportu i inicjatywy społecznej. W ramach tego wydarzenia miał miejsce występ Wojciecha Mrozka: jest to coroczna impreza na której wyróżnieni są stowarzyszenia , organizacje pozarządowe, firmy, osoby prywatne za osiągnięcia w tych dziedzinach

- Zorganizowanie wyjazdu do Berlina na Targi Turystyczne ITB – wyjazd delegacji władz samorządowych powiatu chojnickiego, w celu nawiązania kontaktów oraz zapoznania się z realizacją takich przedsięwzięć, 14 i 15.03.05
- Współorganizacja Imprezy STRONG MAN – 20.03.2005 –wspólnie z Parkiem Wodnym Chojnice zorganizowano zawody Siłaczy w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chojnicach
- IV Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Samorządowych 26-27.02.05 – zorganizowano edycję trwającą dwa dni. Wystąpiły drużyny z dwóch województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.
- Współorganizacja Dziecięco-Młodzieżowych Warsztatów Teatralnych, impreza w ramach Powiatowych Prezentacji Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Teatralnych, organizowana przez Chojnicki Dom Kultury, spółka włączyła się w jej organizację poprzez sfinansowanie prelegentki.
- Odrestaurowanie tablic wjazdowych do gminy Chojnice- spółka częściowo odrestaurowała „witacz” miasta i gminy Chojnice
- Zorganizowanie wyjazdu do Gorlic- na uroczystości związane z dniami powiatu gorlickiego, który jest powiatem partnerskim dla powiatu chojnickiego
- Spotkanie z biurami informacji turystycznej w Gdańsku- nawiązanie kontaktów oraz wymiana informacji z Gdańską Organizacją Turystyczną, przekazanie materiałów promocyjnych
- Realizacja „Jarmarku Świętojańskiego” – zorganizowano po raz pierwszy w dniu 26.06.05 na Rynku Chojnickim jarmark, zaproszono do udziału w nim kolekcjonerów, handlarzy, artystów, rzemieślników z różnych stron Polski
- Przyczynienie się do nawiązania współpracy lokalnych przedsiębiorców z branży drzewnej z firmą duńską – przyjęcie delegacji z Danii oraz objazd z przedstawicielami firmy po zainteresowanych współpracą zakładach z powiatu chojnickiego.
- Prace nad aktualizacją bazy noclegowej – ISIT – jest to Internetowy System Informacji Turystycznej prowadzony przez Polską Organizację Turystyczną, to ogólnopolska baza danych o atrakcjach turystycznych, o bazie paraturystycznej, spółka na bieżąco współpracuje i aktualizuje informacje.
- Współorganizacja pobytu delegacji z Niemiec i Holandii, współorganizacja pobytu Niemców i Holendrów, którzy przybyli na uroczystości związane z 60 rocznicą zakończenia II Wojny Światowej 8.05.05
- Udział w potyczkach samorządowych, wyjazd na potyczki samorządowe do Sępólna Krajeńskiego
- Współorganizacja CROSS’U Rowerowego, organizowanego przez Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 3, Spółdzielnię Inwalidów w Chojnicach
- Współorganizacja Forum dla Zdrowia oraz Europejskiego Tygodnia Mobilności 18.06.05
- Praca w projekcie „Kaszubski Pierścień”, przygotowanie projektów witaczy, oraz Bram Kaszubskiego Pierścienia, a także mapy powiatów wchodzących w skład „Kaszubskiego Pierścienia” : powiatów kartuskiego, lęborskiego, kościerskiego, bytowskiego, chojnickiego
- Realizacja ankiety „Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim” dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
- Wizyta delegacji z Chojnic na Ukrainie, wyjazd przedstawicieli samorządu powiatu chojnickiego do Korsunia – zaprzyjaźnionego miasta na Ukrainie
- Współorganizacja koncertu dla „Hospicjum” NMP
- Sprzedaż biletów na imprezy innych jednostek zajmujących się organizacją imprez
- Współorganizacja imprezy „Powitanie Lata” wraz z Parkiem Wodnym, imprezy mającej charakter plenerowy
- Współorganizacja konferencji turystycznej, pobytu członków Lokalnej Organizacji Turystycznej w Swornegaciach
- Współorganizacja wyjazdu do Łeby na Zjazd Kaszubów- zorganizowanie stoiska powiatu chojnickiego oraz wykonanie koszulek z nadrukiem promującym powiat chojnicki
- Realizacja ankiety dla turystów – coroczna ankietyzacja turystów przebywających na terenie powiatu chojnickiego
- Realizacja imprezy Święto Powiatu Chojnickiego w Brusach: występ Kabaretu „Ciacho” z Ciechocina, Joanny Bartel, Janusza Laskowskiego oraz Formacji Nieżywych Schabuff w dniu 20.08.2005r.
- Realizacja konferencji „Rozwój turystyki wodnej w powiecie chojnickim” – zorganizowano konferencję w miejscowości Charzykowy dla władz województwa pomorskiego
- Współorganizacja zlotu fanów ELO w fosie miejskiej w Chojnicach zainicjowanego przez radnego RM Jerzego Erdmanna 14.08.05
- Współorganizacja Festiwalu Folkloru
- Organizacja Dożynek Powiatowych w Konarzynach : rozstrzygnięto konkurs na najlepszy wieniec dożynkowy, zorganizowano zawody strażackie, loterię dla stowarzyszenia „Konar”, oraz występy Zespołu Wawele, Jarzego Warczaka i Iwan i Delfin
- Wyjazd delegacji z Chojnic na Białoruś do zaprzyjaźnionego miasta Mozyr na obchody 850 lecia miasta.
- Współorganizacja spotkania z chojnickimi przedsiębiorcami – Gdański Związek Pracodawców w Starostwie Powiatowym w Chojnicach
- Wysyłka ankiet dotyczących informacji turystycznej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – comiesięczna wysyłka informacji do Urzędu Marszałkowskiego
- Przygotowywanie tekstów promocyjnych dla Urzędu Miejskiego, wykorzystywanych do wydawnictw lokalnych, zagranicznych ( m.in. do biuletynu Związku Miast Bałtyckich) oraz oprowadzanie wycieczek, grup zorganizowanych po mieście Chojnice, obsługa turystów – udzielanie informacji turystycznej .
- Prace związane z wyjazdem delegacji z Chojnic na targi wiosenne do Emsdetten w 2006 roku
- Wyjazd na Targi Turystyczne TOUR SALON do Poznania, przygotowanie materiałów promocyjnych , obsługa turystów
- Współorganizacja uroczystości „Szarży pod Krojantami”
- Przygotowanie oferty inwestycyjnej gminy Chojnice, działki w miejscowości Topole w j.angielskim dla szwedzkiej firmy „Bong”
- Realizacja I Prezentacji Gospodarczych Powiatu Chojnickiego 8.12.2005, w Hali Widowiskowo-Sportowej Parku Wodnego, dla firm działających na terenie powiatu chojnickiego
- Współorganizacja Koncertu Bluesowo-Rockowego w ChDK w dniu 19.02.05
- Współorganizacja pobytu 30-osobowej grupy z Mozyra „Poleskiej Zorki” w Chojnicach
- Współorganizacja pobytu Janne Ahonena i Roberta Matei w Chojnicach w związku z podpisaniem kontraktu „Mostostalu” z fińską firmą KCI Konecranes 20.10.05
- Współorganizacja turnieju bokserskiego GRAND PRIX w Chojnicach 12.11.05
- Zrealizowanie reklamy telewizyjnej w TELE 5- promującą Ziemię Chojnicką, w związku z transmisją meczu halowej piłki nożnej. Nawiązanie współpracy w zakresie reklamy telewizyjnej

Organizując powyższe przedsięwzięcia, lub współorganizując je, spółka Promocja Regionu Chojnickiego działała w sposób możliwie najefektywniejszy, w oparciu o stan zatrudnienia i możliwości jakimi dysponowała. Wśród imprez organizowanych cyklicznie, w roku 2005 pojawiły się również nowe, takie jak: Jarmark Świętojański, I Prezentacje Gospodarcze Powiatu Chojnickiego (które były ważnym przedsięwzięciem w dziedzinie gospodarki), Zlot Fanów ELO, Festiwalu Bluesowego Warto również zauważyć działania w zakresie tworzenia coraz doskonalszego narzędzia promocyjnego jakim były strony internetowe oraz insertowane w Dzienniku Łódzkim płyty multimedialne. W roku 2005 wzrosła też aktywność spółki na arenie międzynarodowej, zawarto nowe kontakty gospodarcze , które w przyszłości na pewno zaowocują ściślejszą współpracą.