Promocja Regionu Chojnickiego
SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU
PROMOCJI REGIONU CHOJNICKIEGO SP. Z O.O.
ZA ROK 20071.Współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- przygotowanie siedziby sztabu, pomoc w znalezieniu sponsorów oraz organizacji nagłośnienia i oświetlenia imprezy, pomoc w realizacji koncertu zespołu Mr Hopeless and Desastery Boys z Emsedetten , realizacja 4 koncertów zespołu, który przybył do Chojnic, w ramach wymiany partnerskiej Miasta Emsdetten i Chojnic.

2.Realizacja Dokonań Roku 2006- zrealizowano materiał filmowy, przygotowano statuetki
i pamiątki okolicznościowe. Kapituła nagrodziła wyróżniające się osoby w dziedzinach : kultury, sportu, nauki, inicjatywy społecznej i charytatywnej. Wystąpili Ada Gostkowska, Maciej Wilk oraz Krzysztof Kolberger.

3.Wznowienie Albumu „Powiat Chojnicki”- wykonanie wersji trójjęzycznej; angielskiej, niemieckiej i polskiej, dokonanie aktualizacji.

4. Realizacja reklamy w gazecie „Region”, Gazecie Pomorskiej, Dzienniku Bałtyckim, oraz w Magazynie Gdańskim. Umieszczono w w/w wydawnictwach artykuły promujące walory turystyczne powiatu oraz informacje gospodarcze o regionie.

5.Realizacja podstawek z herbem chojnickim , zrealizowano nowy materiał promocyjny w postaci podstawki pod kubek , z herbem Chojnic.

6. Realizacja Halowego Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Samorządowych: w roku 2007 na turniej przyjechała drużyna z zaprzyjaźnionego miasta z Ukrainy- Korsunia Szewczenkowskiego, wraz z kilkunastoma drużynami z terenu woj. pomorskiego
i kujawskopomorskiego walczyła o zwycięski puchar.

7. Realizacja Regionalnego Stołu Wielkanocnego- w konkursie, jak co roku, biorą udział koła gospodyń wiejskich z terenu powiatu chojnickiego ( w 2007 było to 13 kół).
W restauracji Sukiennice prezentowano swoje wyborne potrawy i świąteczne dekoracje.

8.Udział w Targach Turystycznych w Warszawie - Lato 2007- prezentowano wydawnictwa, ofertę turystyczną Ziemi Chojnickiej, udzielano informacji turystycznej.

9.Działania związane z Kaszubskim Pierścieniem -realizacja wydawnictwa- informatorka o powiatach Kaszubskiego Pierścienia oraz prace nad projektem „Bramy Kaszubskiego Pierścienia”

10 Współpraca z panem M. Wyttenbachem – realizatorem Koncepcji Rozwoju Turystycznego Gminy Chojnice. Przekazywanie informacji, pomoc w uzyskaniu danych potrzebnych do opracowania strategii.

11. Współorganizacja uroczystego otwarcia nowej hali produkcyjnej w Zakładzie Pracy Chronionej K.Gintera. – przygotowanie materiałów promujących firmę, projektu graficznego zaproszeń oraz prowadzenie imprezy.

12.Organizacja Dni Chojnic, Prezentacji Gospodarczych, Jarmarku Kaszubskiego - organizacja tych imprez odbyła się w tym samym terminie. Na chojnickim rynku występowały zespoły muzyczne, prezentowały się firmy oraz twórcy ludowi, rzemieślnicy
i kolekcjonerzy.

13.Wyjazd do Korsunia Szewczenkowskiego –uczestnictwo delegacji z powiatu chojnickiego w obchodach dni Korsunia - 14.05-22.05.07

14.Współorganizacja meczu piłkarskiego Polska –Białoruś 16.05.07- wykonano pamiątkowe statuetki oraz przekazano materiały promocyjne, spółka zajęła się także zorganizowaniem zakwaterowania i wyżywienia zespołów.

15. Współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Szachowego- pomoc w wydaniu folderu informacyjnego o imprezie.

16. Organizacja wystawy Jarosława Kreta: „Moja Ziemia Święta”- zorganizowano wystawę fotografii Pana Jarosława Kreta w Chojnickim Muzeum Historyczno-Etnograficznym, na której otwarcie przyjechał on osobiście. Odbyła się też w ratuszu promocja jego książki, o tym samym tytule.

17. Włączenie się w powstanie nowego radia lokalnego Radia RCH+, wspólne prace z Parkiem Wodnym oraz Urzędem Miejskim przy utworzeniu radia RCH+, lokalnego rzetelnego radia, informującego o wszystkich wydarzeniach, odbywających się w regionie.

18.Konferencja Zdrowe Miasta – udział w konferencji, przygotowanie i obsługa stoiska promocyjnego podczas konferencji w Poznaniu, gdzie udział wzięło około 200 osób z całej Polski

19.Wyjazd do Niemiec - powiatu partnerskiego Ludwigshlust, zwiedzanie powiatu, nawiązanie współpracy na niwie kulturalnej i gospodarczej.

20.Otwarcie przystani jachtowej – organizacja imprezy o zasięgu ogólnopolskim, przygotowano wspólnie z CHKŻ konferencję okolicznościową, dokonano uroczystego przecięcia wstęgi, prowadzono całość imprezy koordynując przemówienia zaproszonych znamienitych gości , zorganizowano koncert zespołu Doctor Blues w Amfiteatrze w Charzykowach

21.Wykonanie folderu okolicznościowego na Otwarcie Przystani Jachtowej w Charzykowy- na zlecenie Przedsiębiorstwa Ekomel, które było wykonawcą inwestycji, zrealizowano wydawnictwo reklamowe dotyczące realizacji nowej Przystani Jachtowej i Promenady.

22. Organizacja Tour de Pologne – Prezentacja miasta w Warszawie , realizacja materiałów reklamowych – folder , film reklamowy o Chojnicach, koordynacja imprezy w Chojnicach.
Zorganizowanie i utworzenie Komitetu Organizacyjnego składającego się z Policji Powiatowej , Straży Miejskiej, Straży Pożarnej , Pracowników Samorządowych. Przygotowanie materiałów promocyjnych oraz współkoordynowanie startu- m.in. występ zespołów lokalnych na Starym Rynku.

23.Współorganizacja Zjazdu Kaszubów w Brusach, organizacja jarmarku kaszubskiego, realizacja kubków z nadrukiem kaszubskim i okolicznościowym. Przygotowanie stoiska regionalnego. Organizacja przejazdów bryczkami, zorganizowanie degustacji potraw regionalnych. Współorganizacja koncertu „Czerwonych Gitar”24.Współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru - opieka nad grupą ukraińską , koordynacja występów grupy oraz opieka nad delegacją z Korsunia Szewczenkowskiego.

25. Wydanie widokówek reklamowych wraz z Dziennikiem Bałtyckim, dot. powiatu chojnickiego- dziennik wykonał widokówki z atrakcyjnymi zdjęciami z terenu powiatu chojnickiego, jako wkładkę do gazety.

26.Wydanie planu miasta z Wydawnictwem „Remedium” – wznowienie poprzedniego wydania , uaktualnienie, nowa szata graficzna.

27. Prace dot. realizacji projektu „Budowa Bram Kaszubskiego Pierścienia”, wspólne prace nad przygotowaniem projektu, spełniającego wymogi, a także spełniającego przesłanki dalszego rozwoju miasta, a także przydatności turystycznej.

28. Współwydanie śpiewnika harcerskiego, oraz pomoc w organizacji stoiska na ogólnopolskim zlocie harcerskim w Kielcach, dla ZHP Chojnice.

29. Uczestnictwo w dniach Łeby -09.07.07- przygotowanie i obsługa stoiska powiatu chojnickiego, prezentacja materiałów promocyjnych.

30.Wykonanie folderu turystycznego – „Ziemia Chojnicka”- wykonano informator dot. bazy turystycznej, gastronomicznej , szlaków , noclegów, atrakcji turystycznych. Jest to wersja trójjęzyczna, w ładnej oprawie graficznej. Uaktualniono w nim informacje dot. szeroko rozumianej bazy turystycznej powiatu chojnickiego.

31. Uczestnictwo w świętach Kościerzyny i Kartuz –stoisko Kaszubskiego Pierścienia- prezentowano materiały promocyjne na stoisku Kaszubskiego Pierścienia, udzielano informacji turystycznej o powiecie chojnickim.

32. Organizacja Święta Powiatu Chojnickiego – tym razem Święto Powiatu odbyło się w Czersku, odbyły się tam potyczki samorządowe, wystąpiły zespoły z PMDK z Brus, Kościerzyny, oraz zespół Akurat, Abba Dance, Trans Muz oraz Gosia Andrzejewicz.

33. Współorganizacja - Zlot Samochodów Terenowych- pomoc w realizacji oprawy muzycznej oraz prowadzenia imprezy, zrealizowano koncert Zespołu „Easy
Rider”

34. Organizacja Dożynek Powiatowych – dożynki odbyły się w tym roku w Silnie, na stadionie przy Wiejskim Domu Kultury, odbyły się tam konkursy dla rolników, na najpiękniejsze wieńce, występowały lokalne zespoły muzyczne , zespół Apogeum, zespół prezentujący muzykę biesiadną oraz Goya

35.Wyjazd na Ukrainę – wyjazd delegacji władz samorządowych Miasta, Gminy i Powiatu do Korsunia Szewczenkowskiego na obchody Dni Miasta.

36.Wyjazd do Niemiec na Emsdettener September , przygotowano stoisko promocyjne, na którym stanął zakupiony stand reklamowy ze zdjęciami Chojnic. Znalazły się tam materiały reklamowe. Swoje miejsce na stoisku znaleźli przedstawiciele Stowarzyszeń Współpracy Emsdetten –Chojnice , zarówno ze strony polskiej , jak i niemieckiej. Przeprowadzono konkursy rysunkowe dla dzieci, oraz konkursy wiedzy o miastach partnerskich.
Prezentowali swoje wyroby również chojniccy przedsiębiorcy.

37. Współorganizacja koncertu chojnickiej grupy Evergreen w Hali Parku Wodnego w Chojnicach, przygotowano potrzebne dokumenty w związku z organizacją imprezy , pomoc w sprzedaży biletów na koncert, pomoc w znalezieniu sponsorów.

38. Współorganizacja konkursu „Mój Pomysł na Powiat” – wspólnie z Fundacją Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej – ufundowano nagrody książkowe na konkurs.

39. Udział w szkoleniu dla pracowników informacji turystycznych w Gdyni. Szkolenie dotyczyło obsługi nowego oprogramowania Internetowego Systemu Informacji Turystycznej oraz współpracy pomiędzy biurami informacji turystycznej województwa pomorskiego.

40. Realizacja Kalendarza i kartek świątecznych z motywami regionalnymi- jak co roku spółka wydała kartki świąteczne z motywem Chojnickim, a także zrealizowano piękny kalendarz z akwarelami p.Justyny Laski-Pietrzynskiej , z przepięknymi miejscami z terenu powiatu chojnickiego.

41. Wyjazd na Weinahtsmarkt do Emsdetten, udział w trzydniowych targach- przygotowanie materiałów na stoisko polskie. Sprzedaż materiałów promocyjnych , oraz świątecznych wyrobów lokalnych rzemieślników i przedsiębiorców.

42. Współorganizacja Wigilii dla Wszystkich Chojniczan . Zorganizowanie pożywienia dla chojniczan oraz obsługa imprezy wraz z rozdawaniem potraw.

43. Organizacja imprezy p.n. „Regionalny Stół Bożonarodzeniowego” – tym razem zainicjowano Jarmark Bożonarodzeniowy na Starym Rynku , w ramach którego odbył się konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich , na najlepszą potrawę oraz na najpiękniej udekorowany stół. Na Starym Rynku pojawili się także handlowcy , rzemieślnicy , rzeźbiarze , firmy spożywcze, oraz stoły z pysznościami , przygotowanymi przez kobiety z terenu powiatu chojnickiego. Kolędy zagrały zespoły z Brus , mieszkańcy mogli także podziwiać jasełka.

44.Wykonanie daszka nad infokioskiem – wykonano miedziany daszek osłaniający infokiosk ( urządzenie spełniające funkcję komputerowej informacji turystycznej) znajdujący się przy siedzibie PRCH.

45.Remont pomieszczeń biurowych- wykonano adaptację uzyskanego dodatkowego pomieszczenia, oraz pomieszczenia socjalnego. Wykonano nowe podłogi, drzwi, wymieniono okno.

46. Udzielono informacji turystom , przebywającym na terenie powiatu chojnickiego oraz kontaktujących się telefonicznie i elektronicznie z terenu Polski i zagranicy w roku było to około 10000 osób.

47. Prowadzono sprzedaż artykułów rzemiosła ludowego i innych prac artystów z terenu powiatu chojnickiego.