Promocja Regionu Chojnickiego

Sprawozdanie z działalności Zarządu

Promocji Regionu Chojnickiego za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013r.

 

1. Współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Promocja wspiera to przedsięwzięcie poprzez zorganizowanie sceny i nagłośnienia.

 

2. IV Pomorska Gala Żeglarska w Chojnickim Domu Kultury 12.01.2013. Uhonorowani zostali najlepsi pomorscy trenerzy, organizatorzy, sponsorzy, a przede wszystkim żeglarze z województwa pomorskiego. To było ogromne wyróżnienie dla Chojnic, Promocji oraz Chojnickiego Klubu Żeglarskiego. Lokalnym akcentem był bez wątpienia występ zespołu „Ciągle na fali” oraz specjalnie wykonana , na zlecenie PRCH drewniana statuetka w kształcie łódki.

 

3. Realizacja Dokonań Roku 2012 . Podsumowano działalność stowarzyszeń , organizacji, instytucji, osób indywidualnych w dziedzinach: kultury, sportu, edukacji, inicjatywy społecznej , organizacji imprez, filantropii. Promocja Regionu przygotowała statuetki, kwiaty, prezentacje oraz zorganizowała występ artystyczny , w tym roku był to zespół Arte Con Brio.

 

4. Organizacja XII Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Samorządowych. W turnieju wzięło udział kilkanaście drużyn z terenu województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego a także z Ukrainy. Spółka zorganizowała nagrody, puchary, obsługę sędziowską , techniczną a także zajęła się pobytem delegacji drużyny z Korsunia Szewczenkowskiego.

 

 

5. Uczestnictwo w Targach Turystycznych GLOB 2013 w Katowicach. Jak co roku przygotowano stoisko, materiały promocyjne, ulotki, foldery. Targi trwały 3 dni , podczas ich trwania udzielono kilka tysięcy informacji turystycznych, zorganizowano konkursy dla odwiedzających targi. Wszystkich wystawców było 220, a odwiedzających około 7 tysięcy.

 

6. Jarmark Wielkanocny. W Chojnickim Domu Kultury zaprezentowały swoje zdolności kulinarne i artystyczne koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, organizacje z powiatu chojnickiego. W konkursie na najpiękniejszy stół wielkanocny oraz najsmaczniejszą potrawę wzięło udział kilkanaście kół . Impreza ta miała charakter Jarmarku , w którym uczestniczyli także twórcy ludowi i rękodzielnicy. Mieszkańcy regionu mogli zapoznać się regionalną kuchnią oraz ze sztuką wielkanocnego zdobnictwa.

 

7. Współorganizacja ze Stowarzyszeniem „Charzy..” Grand Prix Nordic Walking Borów Tucholskich. Promocja wydała okolicznościowy folder zachęcający do kultywowania „spacerów z kijkami” po ścieżkach Borów Tucholskich.

 

8. Wydanie Kalendarza Imprez na rok 2013. Jak co roku Spółka gromadzi z wszystkich gmin powiatu chojnickiego zestawienie imprez na cały rok , redaguje i wydaje kalendarz imprez, w postaci książeczki, z całego regionu.

 

9. Współorganizacja Otwarcia Mostu Zwodzonego w Małych Swornegaciach 10.05.2013. Promocja Regionu zorganizowała spotkanie, zamówiła zespół muzyczny, namioty i konsumpcję podczas uroczystości .

 

10.Organizacja pobytu Prezydenta RP w Chojnicach Bronisława Komorowskiego. Promocja współorganizowała pobyt Prezydenta w piątek 28.06.2013 r. na Starym Rynku i w Parku 1000-lecia, współpracowała z Kancelarią Prezydenta i innymi instytucjami. Przygotowano scenę, telebim, nagłośnienie. Zadaniem Spółki była też współpraca z dziennikarzami z całej Polski w celu przekazywania im akredytacji.

 

 

11. Organizacja Dni Chojnic – w dniach 29 i 30.06 2013 roku Promocja Regionu Chojnickiego zorganizowała Jarmark Świętojański , na którym gościliśmy kilkudziesięciu twórców ludowych , rękodzielników. Na Starym Rynku prezentowały się też firmy z terenu powiatu chojnickiego, przedstawiając ofertę gospodarczą regionu. Jak co roku gościliśmy również ogromną rzeszę kolekcjonerów z całej Polski. Oferta kulturalna Dni Chojnic obejmowała występy zespołów głównie coverowych : The Liverpool, Czerwone Teksasy, Smokie Band. Gościliśmy delegacje z miast partnerskich z Ukrainy, Niemiec, Białorusi wraz z zespołami, które uświetniły imprezę swoimi występami. Podczas tegorocznych Dni Chojnic uczczono w szczególny sposób 25-lecie partnerstwa miast Chojnic i Korsunia Szewczenkowskiego. Spółka poniosła koszty w związku
z organizacją sceny, nagłośnienia, oświetlenia , stworzenia infrastruktury wystawienniczej, druku plakatów ulotek, ubezpieczenia , organizacji pobytu delegacji.

 

12. Współorganizacja Festiwalu Marzeń. Promocja wspierała organizacyjnie i doradczo firmę CT Media, sprzedawała bilety na imprezę a prezes Roman Guzelak również zajął się prowadzeniem koncertu na scenie.

 

13. Prezentacja powiatu chojnickiego na imprezie „Pomorskie Smaki”, która odbywała się w ramach Jarmarku Dominikańskiego. W specjalnym namiocie Województwa Pomorskiego Spółka zaprosiła podmioty gospodarcze, twórców ludowych, restauratorów którzy prezentowali kuchnię Ziemi Chojnickiej, walory turystyczne i gospodarcze. Na scenie zagrały zespoły
” Bławatki” , „Purtki” i Big Band Chojnice. Była to wspaniała promocja walorów kulturowych, kulinarnych i turystycznych powiatu na tak wielkiej imprezie jak Jarmark Dominikański.

 

 

14. Współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Chojnicach . Spółka zorganizowała scenę, nagłośnienie, ochronę , druk plakatów , koordynowała organizacje koncertu, a także sfinansowała koszt pobytu zespołu folklorystycznego z Ukrainy.

 

15. Współorganizacja Festiwalu Piosenki Żeglarskiej w Chojnicach. W ramach festiwalu w Charzykowach Spółka organizuje koncert zespołów na Starym Rynku.

 

16. Organizacja Dożynek Powiatowych w Wojtalu 31.08.2013r. Zorganizowano występy artystyczne oraz konkursy dla rolników z powiatu chojnickiego. Wystąpili : Kabaret Młodych Panów, zespół Wioszczynie i Roma.

 

 

17. Wyjazd delegacji Powiatu Chojnickiego do Herdorfu , do Niemiec, w ramach organizacji Dnia Polskiego dla polonii niemieckiej. Przygotowanie stoiska promocyjnego. Prezentacja walorów Ziemi Chojnickiej , przygotowanie potraw kuchni regionalnej.

 

18. Wyjazd delegacji na Ukrainę, do Korsunia Szewczenkowskiego – prezentacja na stoisku promocyjnym oraz występy Kapeli Purtki i Big Bandu Chojnice – udział w uroczystościach Święta Miasta (11-17.09.2013)

 

19. Wyjazd delegacji do miasta partnerskiego Emsdetten 26-30.09.2013. Organizacja stoiska promocyjnego, prezentacja walorów kuchni regionalnej, oraz udzielanie informacji turystycznej. Ogromnym powodzeniem w tym roku cieszył się pokaz wypiekania rogalików drożdżowych. Mieszkańcy Emsdetten oblegali chojnickie stoisko w celu skosztowania regionalnych potraw i zapoznania się z ofertą turystyczną regionu, szczególnie interesowała ich turystyka wodna, rowerowa i caravaning.

 

20. Współorganizacja spotkania podsumowującego i promującego Kaszubską Marszrutę w Chocińskim Młynie. Promocja wspólnie z Parkiem Narodowym Bory Tucholskie i Powiatem Chojnickim zorganizowała rajd rowerowy samorządowców i wszystkich partnerów projektu Kaszubska Marszruta, następnie zorganizowano poczęstunek i miejsce gdzie odbyła się mini konferencja na temat ścieżek rowerowych, wykonanych w ramach projektu.

 

21. Przygotowywanie do druku nowego folderu o Ziemi Chojnickiej. Przygotowano tekst oraz materiały zdjęciowe , a także dokonano tłumaczenia tekstów . Folder zostanie wydany na początku roku 2014.

 

22. Współpraca w tworzeniu Chojnicko-Człuchowskiego Klastra Turystycznego „ Wrota Borów”, projektu , który ma na celu zwiększenie aktywności branży turystycznej i jej konkurencyjności na rynku. Pomoc w powołaniu stowarzyszenia , wsparcie doradcze, udział w szkoleniach

 

23. Współorganizacja akcji charytatywnej banku WBK . Pomoc techniczna i prowadzenie imprezy.

 

24. Udział w Targach Turystycznych w Poznaniu . Przygotowano stoisko promocyjne . Wystawców w Poznaniu było około 600 , a podczas targów przewinęło się około 18 tysięcy zwiedzających.

 

25. Współorganizacja wystawy Jana Łomnickiego – Święta z Dziadkiem do Orzechów w Muzeum Historyczno-Etnograficznym.

 

26. Wydanie Kalendarza na rok 2014 . W tym roku , stronę graficzną wykonała pani Warsińska użyczając przepięknych akwareli do wydawnictwa.

 

27. Współpraca z organizacjami pozarządowymi , firmami, jednostkami w organizacji ich imprez i przedsięwzięć.

 

28. Współpraca z Centrami Informacji Turystycznej w ramach Kaszubskiego Pierścienia. Udzielanie informacji turystycznej w Baszcie Nowej.

 

29.Współpraca z Pomorską Organizacją Turystyczną, aktualizacja portalu pomorskie.travel

 

30.Współorganizacja Konferencji Inauguracyjnej Projektu pn Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny

 

31. Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego na Starym Rynku 13-15.12.2013 . Jak co roku na Starym Rynku prezentowali swoją ofertę świątecznych wyrobów lokalni twórcy , rękodzielnicy, firmy , przedsiębiorstwa , szkoły i organizacje . W tym roku gościliśmy zespoły folklorystyczne z południa Polski, a także z Ukrainy i Białorusi.

 

32. Współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Kolęd . Wspólnie z Zespołem Folklorystycznym Krebane PRCH zorganizowała występy festiwalowych zespołów na Chojnickim Rynku .

 

33. Współorganizacja Festiwalu Kolęd Kaszubskich 28.12.2013. Wspólnie z Zespołem Kaszubskim Morzanie Promocja zrealizowała w bazylice mniejszej koncert kolęd kaszubskich, w którym wzięły udział chóry z Pomorza i lokalne chóry z powiatu chojnickiego.

 

34. Organizacja Wigilii dla biednych mieszkańców Chojnic. W auli LO PRCH wraz z Akcją Katolicką zorganizowała poczęstunek dla najuboższych chojniczan . Zorganizowano potrawy z ryb, pierogi, zupy , które potem serwowano licznie przybyłym chojniczanom oraz rozdano paczki z artykułami żywnościowymi każdej z osób.

 

35. Doradztwo w tworzeniu Koncepcji Rozwoju Turystyki Rowerowej Departamentu Turystyki i Promocji z Urzędu Marszałkowskiego.

 

36. Współorganizacja z Pomorską Organizacją Turystyczną , wymiana informacji, obsługa stron

 

37. Utworzenie i obsługa stron facebooka : Miasta , Powiatu i Promocji Regionu

 

38. Wydanie ulotek reklamowych, składanek , folderów

 

39. Udzielanie informacji turystycznej w biurze PRCH , w sezonie 2013 zwiększyła się liczba turystów odwiedzających biuro , spowodowane było to remontem witryny i zmianą wizerunku firmy.

 

40. Reklama w mapie województwa pomorskiego

 

41. Zakupiono drukarkę fiskalną

 

42. Sprzedano w biurze PRCH bilety na imprezy:

- Kabaret Paranienormalni

- Zakopower

- Stare Dobre Małżeństwo

- Kabaret Moralnego Niepokoju

- Charzykowski Wieczór Kabaretowy

- Spektakl Prywatna Klinika

- koncert „Ira”

 

43. W roku 2013 wykonano remont pomieszczeń biurowych oraz witryny , a także zakupiono nowe meble biurowe , co podniosło jakość świadczonych usług , przede wszystkim sprzedaży pamiątek. Na bieżąco aktualizuje się i tłumaczy na język angielski i niemiecki stronę internetową turystyka-chojnice.pl