Promocja Regionu Chojnickiego

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI
PROMOCJA REGIONU CHOJNICKIEGO ZA ROK 2003


 

Spółkę „Promocja Regionu Chojnickiego” utworzyły 1 kwietnia 2003 roku trzy Chojnickie Samorządy: Powiat Chojnicki, Gmina Chojnice i Miasto Chojnice. Siedziba jej znajduje się w Chojnicach przy Starym Rynku, w zabytkowej kamienicy, w centrum miasta.
Spółka prowadzi działalność w zakresie szeroko rozumianej promocji: przygotowuje i zabezpiecza pobyt delegacji z zaprzyjaźnionych miast i gmin, organizuje szkolenia i seminaria, gromadzi informacje i publikuje je w specjalistycznej prasie, prowadzi działalność wydawniczą, tworzy imprezy kulturalne, sportowe i turystyczne, rozpowszechnia wydawnictwa regionalne i tzw. rękodzieło, zamieszcza oferty inwestycyjne w prasie, folderach i katalogach.
Zarząd Spółki „Promocja Regionu Chojnickiego” sp. z o.o. podejmował w roku 2003 następujące działania:


- przygotowanie pobytu Konsula Generalnego RP, dziennikarzy oraz przedstawicieli biur podróży z Obwodu Kaliningradzkiego
- przygotowanie pobytu delegacji z partnerskiego miasta Mozyr w Chojnicach
- przygotowanie wizyty przedstawicieli miasta , gminy i powiatu w Waalwijk i Emsdetten
- współorganizacja szkolenia dla przedsiębiorców-eksporterów z powiatu chojnickiego p.t. „Formy wspierania eksportu” w Charzykowach
- współorganizacja szkoleń dot. problematyki integracji europejskiej
- przygotowanie seminarium p.t. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej w Chojnicach” oraz prezentacji firmy ABC Klinkergruppe
- przygotowanie i wykonanie katalogu i prezentacji multimedialnej w języku angielskim i niemieckim
- przygotowanie folderu „Powiat Chojnicki”
- organizacja i współorganizacja imprez:

*koncert Izabeli Trojanowskiej
*festyn Europejski
*festyn „Powitanie Lata” w Charzykowach
*V Zrównoważone Forum dla Zdrowia
*Koncert Blue Cafe i Perfect
*Święto Powiatu Chojnickiego
*Inauguracja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru
*Koncert Zespołu „Ich Troje”
*Festyn z okazji „Pożegnanie Lata” przy Parku Wodnym w Chojnicach
*Dożynki Powiatowe w Moszczenicy
*Mistrzostwa Polski w Radioorientacji
*Zlot Samochodów Terenowych
*Turniej Piłkarski PTK Centertel
*V Chojnickie Filmobranie
*IV Chojnicki Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej
*Europejski Tydzień Mobilności
*Szarża pod Krojantami
*prezentacja Chojnic w ramach Dni Emsdetten
*współorganizacja prezentacji powiatu chojnickiego w Gdyni
*przygotowanie ankiety dotyczącej bazy turystycznej powiatu chojnickiego
*udział w targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu
*przygotowanie materiału promocyjnego do wydawnictwa załączonego do „Gazety Wyborczej”- Leksykon miast i gmin województwa pomorskiego
*wydanie kalendarza na rok 2004
*wydanie kartek świątecznych
*uczestnictwo w II Edycji Konkursu Promocyjnego „Naszyjnik Północy” na najlepsze produkty rękodzielnicze i usługi (nagrodę otrzymał Tadeusz Narloch)
*udział w pracach nad wydaniem publikacji „Hity Pomorza”
*włączenie się do opracowania strategii rozwoju turystyki województwa pomorskiego
*przygotowanie szczegółowego planu Chojnic z Wydawnictwem Remedium
*praca nad treścią i wydanie wkładki do „Dziennika Bałtyckiego”- „Perła Pomorza”
*przygotowanie bazy danych do Informatora Turystycznego Województwa Pomorskiego na rok 2004
*współorganizacja szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wymogów ochrony środowiska w kontekście akcesji do Unii Europejskiej
*współorganizacja spotkania z B.Wawrzyńczykiem autorem „Leksykonu powiatów” p.t. „Przyroda jako element promocji regionu”
*koordynacja szkolenia dla członków rad nadzorczych
*uczestnictwo w szkoleniu Euroregion Bałtyk „Tworzenie Lokalnego Produktu Turystycznego”
*współorganizacja konkursów wiedzy o regionie m.in. „Konkursu o Filomatach Chojnickich”
*współpraca z Gdańskim Związkiem Pracodawców- lider lokalny na powiat chojnicki
*akcja ze Stowarzyszeniem „Pomerania” w celu ufundowania stypendium dla Jarosława Urbańskiego – artysty rzeźbiarza- twórcy instalacji „Chojnicki Tur”
*udział w szkoleniach „Rozwój turystyki w programach przedakcesyjnych i strukturalnych”
*przygotowanie informacji dla Wydawnictwa Negatyw „Pomorskie w Unii Europejskiej”
*organizacja imprezy na rynku w Chojnicach- Mikołajki 2003 ( wspólnie ze stowarzyszeniem SIS „Samorządni”)
*przygotowanie publikacji w „Panoramie Miast Polskich” dotyczącej powiatu chojnickiego
*prace nad wydaniem „Katalogu Gospodarczego Powiatu Chojnickiego”
*uczestnictwo w organizacji pobytu grupy kanadyjsko-polskiej na terenie gminy Chojnice
*współorganizacja szopki i imprezy wigilijnej na Starym Rynku w Chojnicach (zbiórka na rzecz powstania Warsztatów Terapii Zajęciowej”