Promocja Regionu Chojnickiego

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Sprawozdanie z działalności Zarządu

Promocji Regionu Chojnickiego za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014r.

 

1. Współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Promocja wspiera to przedsięwzięcie poprzez zorganizowanie sceny i nagłośnienia.

2. Realizacja Dokonań Roku 2013. Podsumowano działalność stowarzyszeń, organizacji, instytucji, osób indywidualnych w dziedzinach: kultury, sportu, edukacji, inicjatywy społecznej, organizacji imprez, filantropii. Promocja Regionu  przygotowała statuetki, kwiaty, prezentacje oraz zorganizowała występ artystyczny, w tym roku był to zespół "Trzeci Oddech Kaczuchy".

3. Uczestnictwo w Targach Turystycznych MTT Wrocław 2014. Przygotowano stoisko, materiały promocyjne, ulotki, foldery. Targi trwały 3 dni, podczas ich trwania udzielono kilka tysięcy informacji turystycznych, zorganizowano konkursy dla odwiedzających targi. Wydrukowano specjalnie na stoisko atrakcyjne banery- zdjęcia reklamujące Powiat Chojnicki.

4. Organizacja Jarmarku Wielkanocnego. Odbył się on na Starym Rynku. Zaprezentowały swoje zdolności kulinarne i artystyczne koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, organizacje
z powiatu chojnickiego. W konkursie na najpiękniejszy stół wielkanocny oraz najsmaczniejszą potrawę, tym razem z pstrąga, wzięło udział kilkanaście kół. Odbyła się też prezentacja barwienia jaj tradycyjną techniką batiku. Impreza ta miała charakter jarmarku, w którym uczestniczyli także twórcy ludowi i rękodzielnicy. Mieszkańcy powiatu chojnickiego mogli zapoznać się z regionalną kuchnią oraz ze sztuką wielkanocnego zdobnictwa.

5. Współorganizacja imprezy MOTOSERCE Wzięli w niej udział m.in. cheerleaderki z UKS Ósemka, zespół Simple High, był też pokaz sztuk walki. Roztrzygnięto konkursy : „Krew Darem Życia" oraz „Miss i Mrs Motocykla", jako gwiazda wystąpił zespół KISSI.

6. Współorganizacja ze Stowarzyszeniem „Charzy..” Grand Prix Nordic Walking Borów Tucholskich. Promocja sfinansowała przejazd autobusowy uczestników oraz posił

7. Wydanie Kalendarza Imprez na rok 2014. Jak co roku Spółka gromadzi z wszystkich gmin powiatu chojnickiego zestawienie imprez na cały rok , redaguje i wydaje kalendarz imprez, w postaci książeczki. Znajduje się w niej kalendarium imprez z całego powiatu.

8. Współorganizacja Festynu TPH „Chojnickie Aniołowo”. Spółka udostępniła organizatorom Basztę "Nową" jako zaplecze podczas trwania imprezy.

9. Współorganizacja Pikniku Rodzinnego z okazji dnia dziecka 1.06.2014r. Organizatorem był Zbór Chrześcijan Baptystów w Chojnicach. Promocja wsparła to przedsięwzięcie w sprawach technicznych i organizacyjnych.

10. Organizacja Dni Chojnic – w dniach 28 i 29.06 2014 roku Promocja Regionu Chojnickiego zorganizowała Jarmark Świętojański, na którym gościliśmy kilkudziesięciu twórców ludowych, rękodzielników. Na Starym Rynku prezentowały się też firmy z terenu powiatu chojnickiego, przedstawiając ofertę gospodarczą regionu, w ramach Prezentacji Gospodarczych Powiatu Chojnickiego. Jak co roku gościliśmy również ogromną rzeszę kolekcjonerów z całej Polski. Oferta kulturalna Dni Chojnic obejmowała występy zespołów: "BRACIA","Spin", "Trzy Gitary", Janusz Laskowski. Podczas tegorocznych Dni Chojnic odbyła się też pierwszy raz dyskoteka na płycie Starego Rynku. Spółka poniosła koszty w związku z organizacją sceny, nagłośnienia, oświetlenia, stworzenia infrastruktury wystawienniczej, ochrony, druku plakatów ulotek, ubezpieczenia, organizacji imprezy masowej, wynagrodzenia zespołów i praw autorskich.

11. Współorganizacja koncertu na Rozpoczęcie Lata w Parku 1000-lecia, w piątek 27.06.2014r. Organizatorem imprezy była Młodzieżowa Rada Miasta. Promocja udzieliła pomocy merytorycznej i technicznej. Włączono ją w obchody Dni Chojnic 2014.

12. Współorganizacja imprezy Sailing Cup w Charzykowach. Organizacja części artystycznej i rozrywkowej podczas imprezy. Promocja zajęła się też organizacją pikniku rodzinnego, przygotowanie dodatkowych atrakcji dla dzieci : konkursów, zabaw, gry terenowej etc.

13. Współorganizacja Festiwalu Marzeń. Promocja wspierała organizacyjnie i doradczo firmę CT Media, sprzedawała bilety na imprezę, a prezes Roman Guzelak zajął się również
prowadzeniem koncertu na scenie.

14. Współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Chojnicach. Spółka zorganizowała scenę, nagłośnienie, ochronę, druk plakatów, koordynowała organizację koncertu, występów wszystkich zespołów na Starym Rynku i w Fosie Miejskiej.

15. Współorganizacja „Otwartego Turnieju DJ-ów - Dzień Mocy 2014”. Promocja
udostępniła Basztę Nową i ufundowała nagrodę.

16. Współorganizacja Festiwalu Piosenki Żeglarskiej w Chojnicach. W ramach festiwalu charzykowskiego Spółka zorganizowała koncert zespołów na Starym Rynku. W tym roku występy odbywały się na scenie, a nie jak w ubiegłych latach bezpośrednio na płycie rynku.

17. Organizacja Dożynek Powiatowych w Brusach. Zorganizowano przemarsz korowodu dożynkowego, występy artystyczne oraz konkursy dla rolników z powiatu chojnickiego. Na scenie jako gwiazdy wystąpili : Gang Marcela i Biesiada Sarmacka.

18. Zbiórka darów i organizacja wyjazdu na Ukrainę z darami dla mieszkańców Korsunia Szewczenkowskiego, partnerskiego miasta i powiatu, w związku z tragiczną sytuacją na Ukrainie.

19. Realizacja I Rajdu Kaszubskiej Marszruty, w tym : wydanie mapki Kaszubskiej Marszruty, koszulek, kamizelek, balonów. Udział Lecha Piaseckiego w rajdzie. Realizacja festynu przy plaży w Swornychgaciach, organizacja konkursów, poczęstunku, części artystycznej dla uczestników rajdu.

20. Wyjazd delegacji do miasta partnerskiego Emsdetten. Organizacja stoiska promocyjnego, prezentacja walorów kuchni regionalnej, oraz udzielanie informacji turystycznej. Ogromnym powodzeniem w tym roku cieszył się pokaz wędzenia pstrągów i jego degustacja. Mieszkańcy Emsdetten oblegali chojnickie stoisko w celu skosztowania regionalnych potraw i zapoznania się z ofertą turystyczną regionu, szczególnie interesowała ich turystyka wodna, rowerowa i caravaning.

21. Realizacja Folderu „Inwestycje Powiatu Chojnickiego w latach 1999-2014” Zrealizowano folder dotyczący działań inwestycyjnych Powiatu Chojnickiego na przestrzeni 15 lat. Wydawnictwo to jest materiałem promocyjnym, ukazującym potencjał gospodarczy powiatu chojnickiego, jego rozwój na przestrzeni tych lat.

22. Współpraca w tworzeniu Chojnicko-Człuchowskiego Klastra Turystycznego „Wrota Borów”, projektu, który ma na celu zwiększenie aktywności branży turystycznej i jej konkurencyjności na rynku. Wsparcie doradcze, udział w szkoleniach.

23. Wydanie Kalendarza na rok 2015 . W tym roku stronę graficzną wykonała pani Krystyna Warsińska, użyczając przepięknych akwareli do wydawnictwa.

24. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, firmami, jednostkami w organizacji ich
imprez i przedsięwzięć.

25. Współpraca z Centrami Informacji Turystycznej w ramach Kaszubskiego Pierścienia. Udzielanie informacji turystycznej w Baszcie Nowej.

26. Współpraca z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną, aktualizacja portalu pomorskie.travel. Umieszczanie informacji dot. atrrakcji turystycznych, imprez,aktualnych wydarzeń. Wymiana i kolportaż wydawnictw promocyjnych dotyczących województwa pomorskiego oraz powiatu chojnickiego.

27. Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego na Starym Rynku 12-14.12.2014 . Jak co roku na Starym Rynku prezentowali swoją ofertę świątecznych wyrobów lokalni twórcy, rękodzielnicy, firmy, przedsiębiorstwa, szkoły i organizacje. W tym roku imprezę uświetnił występ zespołu Qrtyna. Sporą atrakcją stał się konkurs dla szkół na najpiękniej udekorowaną choinkę.

28. Organizacja Wigilii dla biednych mieszkańców Chojnic. Promocja zorganizowała poczęstunek dla najuboższych chojniczan. Zorganizowano potrawy z ryb, pierogi, zupy, które potem serwowano licznie przybyłym chojniczanom oraz rozdano paczki z artykułami żywnościowymi każdej przybyłej osobie. W tym roku zrealizowano to przedsięwzięcie
w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach. Okazało się to doskonałym pomysłem, ze względu na świetne zaplecze kuchenne Ośrodka, zaangażowanie pracowników i optymalną wielkość sali.

29. Obsługa stron facebooka : Miasta, Powiatu i Promocji Regionu.

30. Wydanie ulotek reklamowych, składanek, folderów do bieżacej obsługi turystów, na targi turystryczne i prezentacje powiatu.

31. Wydanie forlderu "Dokonania Roku 2003-2013". Z okazji 10 edycji Dokonań Roku Promocja wydała okolicznościowy folder. Znalazły się tam informacje i zdjęcia tych , którzy na przestrzeni lat zdobyli statuetki i wyróżnienia podczas tej imprezy.

32. Wydanie folderu "Ziemia Chojnicka. Wakacje w magicznym krajobrazie". Folder zawiera informacje o atrakcjach turystycznych, szlakach pieszych, wodnych, rowerowych. Prezentuje walory przyrodnicze, wypoczynkowe, bazę noclegową i rekreacyjną powiatu chojnickiego. Przyciąga wspaniałą szatą graficzną i kolorystyką. Został wydany w języku polskim, angielskim i niemieckim. Znajdują się w nim również wszystkie informacje użytkowe dla turystów zainteresowanych poznaniem naszego regionu.

33. Druk mapek - wydzieranek "Kaszubska Marszruta". Wykonano podręczne mapki szlaków "Kaszubskiej Marszruty", bezpłatne informacje dla turystów zainteresowanych wycieczkami rowerowymi, po nowo powstałych w powiecie chojnickim szlakach.

34. Udzielanie informacji turystycznej w biurze PRCH, w sezonie 2014. Liczba turystów odwiedzających biuro PRCH zwiększa się z roku na rok. Ma to swoje przełożenie na wzrost sprzedaży pamiątek i informatorów w biurze Promocji , a także na ilość udzielonych informacji.

35. Promocja w mediach : artykuły promocyjne w: biuletynie "Pomeranka", biuletynie "Związku Miast Bałtyckich", Gazecie Pomorskiej wydaniu bydgoskim, Czasie Chojnic,
      w magazynie "Jachting", na portalu chojnice24.pl, chojnice.com, wizja lokalna, radio weekend.

36. Sprzedano w biurze PRCH bilety na imprezy:

*         Koncert Francesco Napoli

  • Koncert Teresy Werner

  • Koncert Andrzeja Piasecznego

  • Kabaret Limo

  • Festiwal Marzeń

  • Kabaret Ani Mru Mru

  • Koncert zespołu Dżem

  • Koncert zespołu „Luxtorpeda”

  • Koncert zespołu T-Love

37. Zakupiono wiele pamiątek o tematyce lokalnej, regionalnej, kaszubskiej. Zakup i sprzedaż towarów był znacznie wyższy niż w latach ubiegłych. Były to towary ceramiczne : filiżanki, kubki, talerze, kufle, wazoniki, serwetniki, tace, pojemniki, również towary metalowe
i papierowe ( serwetki kaszubskie, talerze, torby, notesy, teczki, zakładki, grafiki, karty kaszubskie) a także magnesy, dzwonki, układanki puzzle, koszulki, serwetki lniane, zakładki , poduszki, breloczki, otwieracze, smycze, naparstki, chusty, anioły, rzeźby, obrazy. Zakupiono wiele książek, folderów, informatorów, map regionalnych.