Promocja Regionu Chojnickiego

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Władzami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników:

- Zarząd Powiatu Chojnickiego:

  Marek Szczepański

  Mariusz Paluch

  Stefania Majewska-Kilkowska 

  Stanisław Skaja

  Jarosław Schumacher 

 

 
- Burmistrz Miasta Chojnice dr Arseniusz Finster

- Wójt Gminy Chojnice dr inż. Zbigniew Szczepański

- Wójt Gminy Konarzyny Jacek Warsiński

 

2. Rada Nadzorcza w składzie:
- przewodniczący Maciej Polasik - od dnia 18.06.2005 roku

- wiceprzewodnicząca Monika Masłowska-Szudrowicz - od dnia 25.03.2010 roku

- sekretarz Mirosława Stanisławska - od dnia 12.01.2011 roku

 

3. Jednoosobowy Zarząd reprezentowany przez:
- prezesa Romana Guzelaka.